Poštovani gosti, ljubazno vas molimo da se pridržavate sledećeg:

  • Ulazak u apartmane je posle 13 h, a apartmani se napuštaju do 9 h (ukoliko nije drugačije dogovoreno)
  • U kuhinji je zabranjeno spremanje prženih jela i jela sa jakim mirisom
  • U sobama se ne smeju koristiti grejalice, rešoi i slični uređaji kako ne bi došlo do oštećenja i neželjenog požara
  • Gosti su dužni da čuvaju inventar u sobi, instalacije i uređaje, a svako oštećenje mora biti plaćeno. Sve eventualne tehničke nedostatke, kvarove i nastalu štetu molimo da prijavite domaćinu
  • Nije dozvoljeno remećenje reda i mira od 14 h do 17 h, kao i od 23 h do 7 h
  • Unutar vile i dvorišnog prostora nisu dozvoljene žurke, glasne i bučne zabave
  • Nije dopuštena poseta, kao ni ugošćavanje drugih gostiju, osim onih koji borave u vili
  • Molimo vas da ne uvodite životinje bez dozvole domaćina
  • Ukoliko se odlučite da vaš ugovoreni boravak prekinete ranije, dužni ste platiti celu rezervaciju boravka
  • Unutar apartmana nije dozvoljeno pušenje, kao i korišćenje bilo kakvog oblika elektronskih cigareta

Tokom vašeg boravka domaćini vam stoje na raspolaganju za sve informacije i pomoć koja vam je potrebna